قصه‌های خوب برای بچه های خوب: قصه های برگزیده از قصه‌های قرآن‌

عنوانقصه‌های خوب برای بچه های خوب: قصه های برگزیده از قصه‌های قرآن‌
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤٠١ک
پدیدآورندگان همکارآذریزدی, مهدی, ممیز, مرتضی
ناشرامیركبیر
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۴۵
تعداد صفحه۱۶۷ ص
اندازه۵/۲۱*۵/۱۴ س.م.
پدیدآورندگان

بازنویس مهدی آذریزدی؛ تصاویر از مرتضی ممیز

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تاليف, امیر کبیر, بازنویسی, داستان دینی, کتاب, مجموعه ها, مرتضی ممیز, مهدی آذریزدی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۲۳۰ریال

عنوان کوتاهقصه‌های‌ قرآن؛ ۵
نوبت چاپچاپ اول: ۱۳۴۵. چاپ های متعدد
تیراژ۳۳۰۰۰ ن
متن کامل

مجموعه ی داستان‌، زندگی ۱۸ پیامبر که در قرآن به آنها اشاره شده است‌، شامل‌: حضرت آدم‌، حضرت نوح‌، حضرت ابراهیم و... بر پایه ی قصه هایی از قرآن.Best Authentic Sneakers | Men’s shoes