قصر جادو شده

عنوانقصر جادو شده
گونهمقاله
نویسندگانشیرازی, محمد علی
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۲۵

شماره

دوره۵ ش۱۶ (۱۹۲)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱-۱۵
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم محمدم علی شیرازی

موضوعافسانه جادویی, ترقی, محمد علی شیرازی, مقاله
متن کامل

پادشاهی دو پسر دارد که هردو عاشق دختر چشم آبی و موطلایی پادشاه همسایه اند. دختر پادشاه همسایه، عاشق برادر کوچک است و از راه کبوتر نامه بر با او درتماس است. دختر پی می برد که برادر بزرگتر می خواهد برادر کوچکش را بکشد. دختر به برادر کوچک هشدار می دهد و سرانجام با او ازدواج می کند.