فیل و کوران

عنوانفیل و کوران
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤١٧ک
پدیدآورندگان همکارمشرف آزاد تهرانی, محمود
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه[۱۴] ص
اندازه٥/٢٤*٨/١٦س.م
پدیدآورندگان

ترجمه و برگردان به شعر م. آزاد

موضوعادبیات ترجمه, بازآفرینی, پدیده, کتاب, م. آزاد, منظومه داستانی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

متن کامل

۶ مرد کور در راه به فیلی برخورد می کنند و می کوشند با لمس کردن بدن فیل آن را بشناسند، ولی چون هر یک، نقطه ای از بدن فیل را لمس می کنند، تنها از همان قسمت بدن فیل اطلاعاتی به دست می آورند.Sports Shoes | Releases Nike Shoes