ع‍ی‍ار

عنوانع‍ی‍ار
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۷۴۲ک
پدیدآورندگانعباداللهی واحد, داریوش
تاریخ تولد - وفات

۱۳۲۴-

عنوان فرعیی‍ک‌ ق‍ص‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
ناشرح‍ق‍ی‍ق‍ت
مکان انتشارت‍ه‍ران‌، ت‍ب‍ری‍ز
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه(۳۲) ص
اندازه۲۵*۲۲س.م
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ی‌ داری‍وش‌ ع‍ب‍ادال‍ل‍ه‍ی‌ واح‍د

موضوعادبیات تالیف, حقیقت, داریوش عباد اللهی واحد, داری‍وش‌ ع‍ب‍ادال‍ل‍ه‍ی‌ واح‍د, داستان اجتماعی, داستان فارسی, کتاب
گروه سنی(ج)
بهاء

۱۵ريال

عنوان کوتاهب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
نوبت چاپج‍اپ‌ اول‌
متن کامل

یعقوب و برادرش عمرو، از عیاران اند و براى رهایى ایران از بیداد و ستم خلفاى بغداد مبارزه مى‌کنند.affiliate link trace | Women's Nike Superrep