عینک شیر

عنوانعینک شیر
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٦٤٤ک
پدیدآورندگانویلدراک, شارل
تاریخ تولد - وفات

١٨٨٢-

پدیدآورندگان همکارشریف زندیه, منصور
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Les Lunettes Du Lion

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۷
تعداد صفحه١٥٠ص
اندازه١٥*٢١ س.م
پدیدآورندگان

اثر شارل ویلدراک؛ ترجمه منصور شریف زندیه

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های آلمانی, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, شارل ویلدراک, کتاب, منصور شریف زندیه
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٤٠ ریال

عنوان کوتاهبنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ٧٣: برای نوجوانان؛ ٩
تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۱۹ داستان، شامل: پیری شیر؛ نجات دهنده؛ بدبختی‏جدید؛ و....Authentic Sneakers | Nike Air Max