عروسی مگس و پشه

عنوانعروسی مگس و پشه
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٦٨٥ک
پدیدآورندگانچوکوفسکی, کورونی
تاریخ تولد - وفات

١٨٨٢-١٩٦٩

پدیدآورندگان همکارآقاجان زاده کاشی چی, ناهید
ناشرگوتنبرگ
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٥ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

اثر کرنی چوکفسکی؛ ترجمه ناهید کاشی چی

موضوعادبیات ترجمه, شعر روسى, کتاب, کرنی چوکفسکی, کورونی چوکوفسکی, گوتنبرگ, ناهید کاشی چی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٢٠ ریال

متن کامل

داستانی به صورت منظوم به این شکل که یک روز چون مگس در صحرا سنار پیدا کرد رفت و یک سماور خرید و تصمیم گرفت که یک مهمانی بدهد همه حشرات را دعوت کرد و همه برای او سوقاتی های فراوان آوردند . ناگهان از گوشه اطاق عنکبوتی جهید مگس را از جاش قاپید و مگس هر چه کمک خواست فایده ای نکرد همه حشرات مخفی شدند ولی ناگهان پشه ای رسید و او را نجات داد و همان جا از او خواستگاری کرد و یک مجلس مفصل عروسی برپا کردند و همگی شروع به رقص و آواز خواندن کردند.Running sport media | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177