طرح های آموزشی را باید با دانش آموزان در میان گذاشت

عنوانطرح های آموزشی را باید با دانش آموزان در میان گذاشت
گونهمقاله
نویسندگانپاک نیت, احمد
ناشررستاخیز جوان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷- ۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاحمد پاک نیت, برنامه های درسی, جوانان رستاخیز, سازمان نوجوانان, کتاب درسی, معلمان, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

گفت و گو با چند تن از دانش آموزان عضو سازمان نوجوانان وابسته به حزب رستاخیز و بررسی نارسایی های آموزشی، مشکل کتاب های درسی، لزوم تغییرات در برنامه ریزی و تفاهم میان معلم و شاگرد.trace affiliate link | New Balance 991 Footwear