صفحه کودکان: رفیق خائن

عنوانصفحه کودکان: رفیق خائن
گونهمقاله
نویسندگانشاهرخی, نصرالله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۰ تیر ۱۳۲۸

شماره

دوره۷ ش۶ (۳۳۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, ترقی, مقاله, نصرالله شاهرخی
متن کامل

حسن و علی دو دوست هستند. روزی حسن تب می کند وعلی برای یافتن گوشت آهو به بیابان می رود. در بیابان آهویی می بیند که در واقع دختری زیبا است که دچار جادو شده است. علی طلسم دخترک را می شکند و با او ازدواج می کند. زیبایی دختر، حسن را وسوسه می کند تا به دوست خود خیانت کند، اما دختر مقاومت می کند. علی برای انتقام از حسن به خانه ی او می رود و حسن که مست است با چاقوی خود کشته می شود.Sports Shoes | NIKE RUNNING SALE