شیتیله

عنوانشیتیله
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٩٨ک
پدیدآورندگانبیدار, چنگیز
ناشرحلاج، سحر
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٦١ص
اندازه٥/١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

چنگیز بیدار

موضوعادبیات تالیف, چنگیز بیدار, داستان فارسی, داستان واقعگرا, کتاب
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٦٠ ریال

تیراژ٣٠٠٠ن
متن کامل

بایرام با فروش آب نبات به پدرش کمک مى کند. او که ناچار است به بچه هاى گردن کلفت محله باج بدهد، با دوستانش تصمیم می گیرد جلوى آن ها بایستد. آن روز بایرام پولى به خانه نمی برد. کتک پدر سبب مرگ او می شود. بچه ها اسم کوچه را بایرام می گذارند.