شیادان

عنوانشیادان
گونهکتاب
شماره دسترسی٩١٦ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
پدیدآورندگان همکاررمضانی, محسن
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١٤] ص
اندازه٣/١٧*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

از هانس کریستین آندرسن؛ ترجمه از سپهر سهیل

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, سپهر سهیل, فانتزی دانمارکی, کتاب, هانس کریستین آندرسن
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، عروسکی (رنگی)

بهاء

١٠٠ ریال

متن کامل

پادشاه عاشق لباس هاى جدید است. دو نفر شیاد ادعا می کنند که مى توانند پارچه نامریى‏ ببافند که فقط انسان هاى لایق و با هوش آن را مى بینند. آنها پول زیادى می گیرند و روزی که لباس‏ شاه آماده می شود. هیچکس حتى خود شاه جرأت ندارد بگوید که لباسى وجود ندارد.Running Sneakers Store | Nike Air Max