شمه ای از عقاید تربیتی شادروان دکتر هوشیار

عنوانشمه ای از عقاید تربیتی شادروان دکتر هوشیار
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۴۰۶م
نویسندگانکاردان, علیمحمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۷

شماره

س ۶، دوره ۳ ش ۳-۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۴۱]-۴۸
موضوعسپیده فردا, کاردان، علیمحمد, کتابشناسی, مقاله, هوشیار، محمدباقر
متن کامل

معرفی و بحث و بررسی درباره ی افکار، عقاید و کوشش های محمد باقر هوشیار در راه دستیابی به روش صحیح آموزش و پرورش انسان به همراه معرفی کوتاه آثار باقی مانده از هوشیار در زمینه ی آموزش و پرورش.Authentic Sneakers | Klær Nike