سیر موضوعی ترجمه در داستانهای کودکان و نوجوانان در سالهای ۴۰ الی ۵۷

عنوانسیر موضوعی ترجمه در داستانهای کودکان و نوجوانان در سالهای ۴۰ الی ۵۷
گونهپایان نامه
شماره دسترسی۷پ
پدیدآورندگانصارم صفاری, جعفر, قزل ایاغ (بهروزی), ثریا
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۸
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱۵۲ ص.
پدیدآورندگان

استاد راهنما ثریا قزل ایاغ

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری
موضوعادبیات ترجمه, پایان نامه, تحلیل محتوا, تحليل محتوا, ثریا قزل ایاغ, جعفر صارم صفاری, کتابشناسی موضوعی, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی کیفیت ترجمه و سیر موضوعی کتاب های ترجمه شده برای کودکان و نوجوانان در سال های ۱۳۴۰- ۱۳۵۷.Buy Sneakers | Air Jordan 4 - Collection - Sb-roscoff