سگی که شام اربابش را خورد

عنوانسگی که شام اربابش را خورد
گونهکتاب
پدیدآورندگانلافونتن, ژان دو
پدیدآورندگان همکارسامان,, نعمتی,
متن کامل

مجموعه ی ۷ داستان، شامل: سگى که شام اربابش را خورد، تخم مرغ طلایى، خروس و روباه و ...