سرگرمیها

عنوانسرگرمیها
گونهکتاب
شماره دسترسی٤١٤٣ک
پدیدآورندگاناستوونسکی, ن.و.
پدیدآورندگان همکارسرابی, صادق
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۳۳۶
تعداد صفحه۱۹٤ ص
اندازه۵/۲۱*۱۴س.م.
پدیدآورندگان

تالیف ن- و- استوونسکی؛ ترجمه صادق سرابی‌

موضوعادبیات ترجمه, بازی و سرگرمی, بی نا, صادق سرابی‌, غیرداستان, کتاب, ن. و. استوونسکی, ن.و استوونسکی
گروه سنی(ج،د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

۴۰ریال

نوبت چاپچاپ اول: ‌۱۳۳۶، چاپ دوم: ۱۳۴۶
متن کامل

مطالبی درباره ی بازی ها و سرگرمی ها ی مختلف‌، شامل‌: بازی‌های تفریحی در میدان‌ها‌؛ اسکی‌؛ بازی در باشگاه‌ها و....Nike shoes | Men's Sneakers