سخنی با نویسندگان جوان

عنوانسخنی با نویسندگان جوان
گونهمقاله
نویسندگانسهراب (مافی), معصومه
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۴-۱۳۸۳

ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۸
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۸

شماره

س ۱۷ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷ – ۲۶
موضوعشورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله, ملاک های ارزشیابی
متن کامل

در سال ۱۳۵۷ رشد چشمگیری در شمار آثار تألیفی برای کودکان و نوجوانان پدید آمد و تعداد نویسندگان کودکان و نوجوانان نیز افزایش یافت. در این مقاله به این گروه تازه کار پیشنهادهایی شده است تا با انجام آن ها کار خود را بهتر انجام دهند، از جمله: داشتن شناخت واقعی و نزدیک از کودکان و نوجوانان و شیوه ی زندگی آن ها و اخلاق و رفتارشان، داشتن نگاه همه جانبه به زندگی، استفاده از روش آموزش غیر مستقیم، بهره گرفتن از روش درست بیان واقعیت ها و مسائل اجتماعی. همچنین سفارش شده است از تاریخ و فهرمانان آن برای کارهای جدید و جدی کمک گرفته شود. پس از آن نویسنده به مقوله ی تصویر در کتاب کودکان اشاره کرده و در پایان همراهی نویسنده با کتاب را تا آخرین مراحل کار، یعنی پخش و فروش، ضروری دانسته است.Sports brands | New Balance 991 Footwear