سخنی با دکتر علیمحد کاردان : مشاوره و راهنمایی چیست ؟

عنوانسخنی با دکتر علیمحد کاردان : مشاوره و راهنمایی چیست ؟
گونهمقاله
نویسندگانضرابی, سیمین
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه دوم آبان ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ١٤ ش ٢ (نیمه اول آبان ماه ١٣٥٦): ٢٢-٢٥؛ ش ٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٠-٢٢
پدیدآورندگان

گزارشگر: سیمین ضرابی

موضوعپیک معلم و خانواده, سیمین ضرابی, کاردان، علیمحمد, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

گفت و گویی با علی محمد کاردان، درباره ی نظام جدید آموزش و پرورش که شامل سه دوره ی ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و دبیرستان است، همراه با بررسی هدف ها و سودمندی های آن و وظایف و تحصیلات مشاوران یا راهنماها در مدرسه ها که در نظام جدید آموزش و پرورش، حضورشان الزامی شده است.latest Running | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021