سال چهارم

عنوانسال چهارم
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
نویسندگانهوشیار, محمد باقر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۳-۱۳۳۶

ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۶

شماره

س ۴ ش ۷-۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۳]-۱۳
موضوعسپیده فردا, سپیده فردا (نشریه), محمد ب‍اق‍ر ه‍وش‍ی‍ار, مقاله
متن کامل

به بررسی عملکرد نشریه ی سپیده فردا پرداخته و مقایسه ی کوتاهی بین این نشریه و سایر نشریات مشابه انجام داده و سپس به بیان ویژگی هایی که لازم است یک نشریه ی خوب در این زمینه داشته باشد می پردازد و ویژگی های نشریات گوناگون ر ا با توجه به وظیفه ای که دارند با هم مقایسه می کند.Nike shoes | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf