زور آباد

عنوانزور آباد
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٦٠٠ک
پدیدآورندگاناخگر, م.
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٥ص
اندازه١٧*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

م. اخگر

موضوعادبیات تالیف, بی نا, داستان فارسی, کتاب, م. اخگر
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

عکس (سیاه و سفید)

متن کامل

پسر فقیر می خواهد بداند تفاوت تنگدستان و ثروتمندان در چیست که آنها حتی نمی توانند یک جفت گالش بخرند، ولی ثروتمندان هر کار بخواهند می کنند.