زمینه های خالی در ادبیات کودکان و نوجوانان

عنوانزمینه های خالی در ادبیات کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٦

ناشردر جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۳
تاریخ نشر

١٣٦٣

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [٢] – ٧
موضوع٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان, بزرگداشت روز جهانی کتاب کودک, توران میرهادی (خمارلو), سخنرانی ها, شورای کتاب کودک, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

میرهادی در این سخنرانی پس از اشاره به وضعیت بحرانی ادبیات کودکان و نوجوانان در همه ی کشورهای جهان، یادآور می شود که در ایران کتاب های کودکان و نوجوانان مشکلات کشورهای لیبرال ، سوسیالیست و در حال رشد را با هم دارد. سپس با اشاره به این نکته که می توان بحران ها را سنجید ، بررسی کرد و با تصمیمی آگاهانه سبب پیشرفت شد ، دلایل مهم به وجود آمدن بحران و زمینه های خالی در ادبیات کودکان ایران را برمی شمرد و توضیح می دهد. در پایان به بررسی کوتاهی از وضعیت ادبیات کودکان در ایران و کارهایی که در این زمینه باید انجام شود ، می پردازد.Running sports | Nike Off-White