زبان فارسی و چگونگی تدریس آن در دبیرستانها

عنوانزبان فارسی و چگونگی تدریس آن در دبیرستانها
گونهمقاله
نویسندگانآریان فر, عبدالله
ناشرسخن
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

دی ۱۳۴۸

شماره

دوره۱۹ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۱۶-۸۲۳
موضوعآریان فر، عبدالله, آموزش زبان مادری, سخن, فارسی (زبان), مقاله
متن کامل

بررسی نارسایی های کتاب های فارسی در دبیرستان، کهنه گی و پوسیدگی مطالب کتاب ها، استفاده بیش از اندازه از کتب کهن واشعار گذشتگان، ضرورت استفاده ی درست از میراث فرهنگی دیگر ملت ها و لزوم تجدید نظر در بنیاد آموزش و پرورش.