رویدادها : ستایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از خادمان ادبیات کودکان ایران : ۲. نیما

عنوانرویدادها : ستایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از خادمان ادبیات کودکان ایران : ۲. نیما
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانامامی, غلامرضا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

دی ۱۳۵۰

شماره

دوره چهارم ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۷
پدیدآورندگان

غلامرضا امامی

موضوعسرگذشتنامه مستند, غلامرضا امامی, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابشناسی, مقاله, نیما یوشیج, یادبودها
متن کامل

زندگینامه ی کوتاهی از نیما و معرفی و بررسی شعر او به قلم غلامرضا امامی. اشاره به برگزاری برنامه هایی در بزرگداشت نیما در روز ۱۳ دی ماه، سالروز مرگ او در کتابخانه های کانون و برپایی نمایشگاهی از کتاب های نیما در کتابخانه مرکزی کانون در ۱۴ دی ماه.latest Running Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020