رویدادها : جلسه ی سال بین المللی کتاب

عنوانرویدادها : جلسه ی سال بین المللی کتاب
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

آذر ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳-۴
موضوعایران, سال جهانی کتاب (۱۹۷۲), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

نام گذاری سال ۱۹۷۲ میلادی به عنوان سال جهانی کتاب و شرح برنامه هایی که ایران و به ویژه کانون در این زمینه بر عهده دارد.