روشهای نوین در دبستانهای نوبنیاد تهران: دبستان جهان تربیت

عنوانروشهای نوین در دبستانهای نوبنیاد تهران: دبستان جهان تربیت
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۴
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۴

شماره

س ۳ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۳۳]-۵۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعسپیده فردا, مدرسه جهان تربیت, مصاحبه ها, مقاله
متن کامل

معرفی دبستان جهان تربیت و گفت و گو با ابراهیم بنی احمد، بنیانگذار این مدرسه درباره ی هدف از تأسیس دبستان، شناسایی روحیات و ویژگی های کودکان، تشویق و تنبیه دانش آموزان،‌ همکاری خانه و مدرسه، تشکیلات مدرسه و فعالیت های گوناگون و تفریحات دانش آموزان و دیگر موارد آموزشی و پرورشی این دبستان. در پایان به نکات مثبت و منفی دبستان جهان تربیت اشاره شده است.Sportswear Design | Air Jordan