روباه و انگور

عنوانروباه و انگور
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٤٥٣ک
پدیدآورندگانرمضانی, محسن
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٩-١٣٨٦

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٤ص
اندازه٥/١٨*٥/١٣س.م
پدیدآورندگان

گردآوری محسن

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, پدیده, کتاب, مجموعه ها, محسن, محسن رمضانی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی(سیاه و سفید)

بهاء

٤٠ ریال

عنوان کوتاهقصه‏هاى دیروز براى بچه‏هاى امروز
متن کامل

مجموعه ی ۳ داستان، شامل: روباه و انگور؛ قصه روباه و کلاغ؛ و توبه گرگ مرگ است.affiliate link trace | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Pochta News