رفع نواقص

عنوانرفع نواقص
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱۳ مرداد ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۶۱ (۱۳۳۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعدبیرستان ها, کوشش, مدرسه های روستایی, معلمان, مقاله
متن کامل

خبر تصمیم گیری برای از میان بردن کمبودهای مدرسه های متوسطه در تهران و روستاها و برطرف کردن مشکلات و کمبودهای معلمان از سوی وزارت معارف.