دی‍وی‌ ک‍راک‍ت‌: م‍رزب‍ان‌ دلاور

عنواندی‍وی‌ ک‍راک‍ت‌: م‍رزب‍ان‌ دلاور
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۷۱۷ک
پدیدآورندگانهالبروک, استیوارت هال
تاریخ تولد - وفات

۱۸۹۳- ۱۹۶۴

پدیدآورندگان همکارنبیلی, مهرداد
عنوان دیگر

عنوان اصلي: : DAVY CROCKETT

ناشرام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
مکان انتشارت‍ه‍ران‌، [ن‍ی‍وی‍ورک‌]
سال انتشار۱۳۴۰
تعداد صفحه۱۵۶ ص
اندازه۲۲*۱۵
پدیدآورندگان

اس‍ت‍وارت‌ ه‍ال‍ب‍روک‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ه‍رداد ن‍ب‍ی‍ل‍ی‌

موضوعادبیات ترجمه, اس‍ت‍وارت‌ ه‍ال‍ب‍روک‌, استيوارت هال هالبروک, امیرکبیر،فرانکلین, داستان امریکایی, داستان ماجرایی, کتاب, م‍ه‍رداد ن‍ب‍ی‍ل‍ی‌
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ وس‍ف‍ی‍د، رن‍گ‍ی‌ )

عنوان کوتاهگ‍ردون‍ه‌ ت‍اری‍خ‌؛ ۴۹
نوبت چاپچ‍اپ‌ اول۱۳۴۰. چ‍اپ‌ دوم ‌۱۳۵۲.
متن کامل

دیوید کراکت از نخستین مردانی بود که به قاره امریکا می‌رود. او مرد دلیری است که با تلاش زیاد در سرزمین های ناشناخته کار می‌کند تا کلبه ای بسازد و کشاورزی کند.jordan Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020