دشتی که میتواند نمیرد

عنواندشتی که میتواند نمیرد
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٤٨ک
پدیدآورندگانطوسی, فرهاد
ناشرشباهنگ
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٧٩ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته فرهاد طوسی

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های ایرانی, شباهنگ, فرهاد طوسی, کتاب
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٥٠ ریال

تیراژ١٠٠٠ن
متن کامل

جانوران دشت با شنیدن ناله‌ی روباهى به نجات او می‌شتابند. اما اسب مى‏خواهد آن‏ها را مجاب کند که نباید روباه را نجات دهند، چون او هیچ گاه دوست آن‌ها نخواهد بود. به همین سبب جانوران دشت اسب را از خود می‌رانند. اسب نزد اسب‏ها و گاوهایى مى‏رود که مى‏خواهند دشت را نجات دهند. روزى گرگ به آن‌ها حمله مى‏کند و از بین مى‏بردشان. اسب تنها مى‏ماند. اما مى‏داند که باز هم هستند جانورانی که با هم متحد شوند.Sports News | New Releases Nike