در پیرامون آموزش مکتبخانه ای

عنواندر پیرامون آموزش مکتبخانه ای
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۵۱ن ا
نویسندگاننوریان, عطاءالله
ناشرفصلنامه کانون
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۵۶

شماره

دوره ي دوم ش ۳و۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳-۱۸
موضوعفصلنامه کانون, مدرسه ها, مقاله, مکتبخانه, نوريان ، ع
متن کامل

معرفی نظام آموزشی مکتب خانه ای در ایران، مواد آموزشی، وظایف مکتب دار و شاگردان، بررسی مسائل گوناگون در این نوع آموزش و برخورد خانواده ها درباره ی فرستادن فرزندانشان به مکتب خانه. بررسی وضعیت و وظایف مدرسه ها در زمان وجود آموزش مکتب خانه ای.Nike sneakers | Mens Flynit Trainers