درخت مروارید

عنواندرخت مروارید
گونهکتاب
شماره دسترسی۴۰۹۱ک
پدیدآورندگانباغچه بان, جبار
تاریخ تولد - وفات

۱۲۶۴-۱۳۴۵

ناشرموسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۳۷
تعداد صفحه۱۴۴ص‌
اندازه٥/١٤×۲۲س.م.
پدیدآورندگان

اثر جبار باغچه بان

موضوعادبیات تالیف, افسانه جادویی, افسانه ها و قصه های ایرانی, کتاب
گروه سنی(د، ه)
بهاء

۳۵ریال‌

متن کامل

عاطفه دختر آقا قباد و خانم دلشاد بسیار مهربان و آرام است. روزی که از روی دلتنگی به باغ و کنار استخر رفته، ماهی کوچکی را می بیند که از آب بیرون افتاده است‌. بی درنگ ماهی را به آب می اندازد‌. پس از مدتی تمام استخر پر از ماهی می شود. شاه ماهی که الماس پری نام‌ دارد به عاطفه تخمی از مروارید می دهد و از او می خواهد که هر وقت دچار مشکل ‌شد، از آن کمک بخواهد. عاطفه پس از کاشتن تخم‌مروارید بسیاری از مشکلاتش را از سر راه برمی دارد.Buy Sneakers | Preview: Nike Air Force 1 "Tear-Away" Fauna Brown - Gov