دختر شبدر

عنواندختر شبدر
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۲۳۵ک
پدیدآورندگاناستاد, رضا
پدیدآورندگان همکاربدره ای, فریدون
ناشراميركبير، كتابهاى طلائى‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه[١٢] ص
اندازه۱۵*۲/۲۲ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه رضا استاد؛ زير نظر فريدون بدره اى

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جادویی, امیرکبیر،کتاب های طلایی, رضا استاد, ظر فريدون بدره اى, فريدون بدره اى, کتاب
گروه سنی(ب،ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

۲۰ريال

عنوان کوتاهبخوان و بخواب؛ ۱
متن کامل

جادوگر بنابر قولى که از مادر شبدر گرفته است، شبدر را به برج بلندى مى برد و زندانى‏ مى کند. روزى شاهزاده‏ اى از آنجا مى گذرد. دختر را مى بیند و عاشقش مى شود، دختر را نجات مى دهد و با او ازدواج می کند.