دختر سر راهی

عنواندختر سر راهی
گونهکتاب
شماره دسترسی٨٦٢ک
پدیدآورندگانمنفلوطی, مصطفی
پدیدآورندگان همکارکاظمی, علی
عنوان فرعیو چند داستان عبرت انگیز برای نوجوانان و خانواده ها
ناشرپیام اسلام
مکان انتشارقم
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه١٣٥ص
اندازه١٦*٥/٢۰ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه و نگارش علی کاظمی

موضوعادبیات ترجمه, داستان اجتماعی, داستان مصری, علی کاظمی, کتاب, مجموعه ها, مصطفی منفلوطی
گروه سنی(ه)
بهاء

١١ ریال

عنوان کوتاهانتشارات پیام اسلام؛ ٤٢
متن کامل

مجموعه ی۴ داستان، شامل: آن شب دخترى مرد... امشب پسرى مى‏میرد...؛ سرانجام هوسرانیها؛ اولین گیلاس...؛ و.... و ۵ داستان واقعى و نامه که در روزنامه‏ها و مجله‌ها به چاپ رسیده‏اند همراه با تحلیل آن‌هاو ارائه‌ی پیشنهاد و مشاوره با استفاده از احادیث و قرآن به قلم مترجم.Adidas footwear | Marki