دختریکه شب عید بآسمان رفت

عنواندختریکه شب عید بآسمان رفت
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

ناشرکیهان بچه ها
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

یکشنبه ٢٨ اسفند ١٣٣٩

شماره

س ٥ ش ٢١٩

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥-٩، ١١، ١٥
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعادبيات تاليف, عباس یمینی شریف, فانتزی, کودکستان شاپور, کیهان بچه ها, مقاله
متن کامل

یکی شهرشان رفته بود. باد شدیدی که می وزید او را با چترش بلند کرد و به آسمان برد. عقابی او را گرفت و به روی قله ی کوهی برد. نسرین فرار کرد و به غاری رفت و صبح روز بعد شروع به جست و جو کرد، ولی به هیچ روستایی نرسید. شب که از حال رفته بود، گرگی نسرین را دید و او را با خود به غار جانوران درنده برد. شیر سلطان آن ها، گفت برای نسرین غذا بیاورند و بعد هم او را سوار آهویی کردند و به نزدیکترین روستا بردند. در آنجا نسرین چند روزی نزد زن و شوهری که بچه نداشتند ماند. روزی که برای خرید کردن به بازار شهر رفته بودند، مادر نسرین او را دید و نسرین به خانه شان بازگشت.