دخترک کبریت فروش

عنواندخترک کبریت فروش
گونهکتاب
پدیدآورندگان همکارحبیبیان,
متن کامل

دختری مادر و مادربزرگش را که تنها امید او در زندگی بودند از دست داده است و با پدر سخت‏گیر خود زندگی می‏کند. در شب سال نو، چون نتوانسته است کبریت هایش را بفروشد ، به خانه برنمی گردد. و از سرما در کنار خیابان یخ می زند.