داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دوش‍ن‍ب‍ه‌، اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دل‍پ‍ذی‍ر

عنوانداس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دوش‍ن‍ب‍ه‌، اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دل‍پ‍ذی‍ر
گونهمقاله
نویسندگانآهی (ایمن), لیلی
ناشرراه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

(آذر ۱۳۳۸ )

شماره

س‌۲ ش‌۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۸۶-۳۸۹
موضوعآلفونس دوده،, اردشیر نیکپور, بنگاه ترجمه و نشر کتاب (ناشر), داستان دانمارکی, داستان فرانسوی, داستانهای دلپذیر (کتاب), داستانهای دوشنبه (کتاب), راهنمای کتاب, عظمی نفیسی،, لیلی آهی (ایمن‌), مقاله, منابع نوشتاری, نقد و بررسی, هانس کریستیان اندرسن
متن کامل

نقد و بررسی دو کتاب از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب با عنوان های "داستانهای دوشنبه" نوشته آلفونس دوده، ترجمه عظمی نفیسی و کتاب "داستانهای دلپذیر"(عنوان روی جلد: افسانه های دلپذیر) نوشته هانس کریستیان اندرسن، با ترجمه اردشیر نیکپور.best Running shoes brand | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf