داستان کودکان: پاداش نیکی و سزای بدی

عنوانداستان کودکان: پاداش نیکی و سزای بدی
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۰

شماره

دوره۸ ش۵۱ (۳۶)

زبان انتشارفارسی
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, ترقی, داستان اخلاقی, مقاله
متن کامل

روزی مرد مسلمانی برای تراشیدن ریش شاه به دربار می آید، ناگهان تیغ تیز سلمانی گردن شاه را خراش می دهد. شاه خشمگین، دستور می دهد اورا بکشند. زن و دو فرزند مرد آواره می شوند. همسرش می میرد و پسرش به دست یک شکارچی و دختر زیبایش به دست کولیها می افتند. پسر بزرگ می شود و در تیراندازی مهارت بسیار پیدا می کند و در جنگ ها، دلاوری های فراوان از خود نشان می دهد. شاه، پسر را داماد خود می کند. در یکی از جشن ها که کولی ها برای رقصیدن به قصر آمده اند، پسر خواهرش را می بیند و نزد خود به قصر می آورد.Nike footwear | Nike Shoes