داستان کودکان: قلعه جادو

عنوانداستان کودکان: قلعه جادو
گونهمقاله
نویسندگانشاهرخی, نصرالله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۳۰

شماره

دوره۹ ش۳۶ (۴۷۳)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, افسانه حماسی, ترقی, مقاله, نصرالله شاهرخی
متن کامل

آرامس جوان در کشور یونان باستان و در دوران مردان غول پیکر زندگی می کند و یار ستمدیدگان و تنگدستان است. روزی برادرش که با جادوگران رفت و آمد دارد، به قبیله ای حمله می کند و اموال شان را به غارت می برد و به قلعه ی جادوگران می رود. آرامس با شمشیر جادویی خود به جنگ جادوگران می رود، اموال مردم را پس می گیرد و دختر رئیس قبیله ی همسایه را که در قلعه ی جادوگران زندانی است، نجات می دهد و با او ازدواج می کند.Sportswear Design | nike fashion