داستان کودکان: دختر گمشده

عنوانداستان کودکان: دختر گمشده
گونهمقاله
نویسندگانشاهرخی, نصرالله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۹ (۳۹۴)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه سرنوشت, ترقی, مقاله, نصرالله شاهرخی
متن کامل

دخترپادشاه سال ها پیش گمشده است. پس از ۱۵ سال وقتی پادشاه از جنگ باز می گردد به جنگل زیبایی می رسد. شبانه به پیاده روی در جنگل می پردازد و به دختر بلند قدی که هیکل مردانه دارد و غلامی درکنارش است، برمی خورد. او را به قرارگاه خود می برد. غلام باوفا داستان دزدیده شدن دختر به دست وزیر و نجات او را بازگو می کند. شاه، وزیر را می کشد و دخترش را به قصر باز می گرداند.Asics footwear | Releases Nike Shoes