داستان کودکان: خدای طوفان

عنوانداستان کودکان: خدای طوفان
گونهمقاله
نویسندگانشاهرخی, نصرالله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۵ فروردین ۱۳۳۰

شماره

دوره۹ ش۳ (۴۲۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

[مترجم] نصرالله شاهرخی

موضوعافسانه جادویی, ترقی, مقاله, نصرالله شاهرخی
متن کامل

پادشاه کشور چین دختر دوست داشتنی و مهربانی دارد که پسر توفان به خواستگاری او می رود و پس از شنیدن پاسخ رد، دختر را به خواب مرگآوری فرو می برد. پیرمرد و پسری به نام وانگ شو برای نجات دختر راهی جنگلی که پسر توفان به شکل پسر کوچک آبی آنجا زندگی می کند، می روند. ماهی سرخ بزرگی، هر روز پسر توفان را سوار می کند و او را برای خرابکاری هایش با خود می برد. وانگ شو چشمان ماهی را کور می کند، پسر آبی را می کشد و دختر پادشاه را نجات می دهد و با او ازدواج می کند.Sportswear free shipping | Nike Shoes