داستان کودکان: تاجر تیره بخت

عنوانداستان کودکان: تاجر تیره بخت
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۴۰ (۴۲۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۲۲
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, ترقی, مقاله
متن کامل

تاجری ایرانی زن زیبایی دارد. دزدان در راه روم به یکی از کاروان های او که بار ابریشم دارد، حمله می کنند و ابریشم ها را می دزدند. تاجر و زنش تصمیم می گیرند به روم سفر کنند. در راه پسر کدخدا عاشق زن می شود، او را فریب می دهد و با خود می برد. تاجر تیره بخت به سفر ادامه می دهد و در راه به پیرمردی که معلم شاه است، کمک می کند. معلم، از شاه می خواهد تا به وسیله ای جاسوسانش زن را پیدا کنند و او را نزد شوهرش بازگردانند.affiliate link trace | Nike Dunk Low Disrupt Pale Ivory - Grailify