داستان شیخ صنعان رحمة اللّه

عنوانداستان شیخ صنعان رحمة اللّه
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٦چ
پدیدآورندگان همکارقزوینی, عبدالمطلب
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشار۱۲۶۷
تعداد صفحه۳۸ ص
اندازه۵/١٥*۱۰ س.م
پدیدآورندگان

[کاتب] ملاعبدالمطلب قزوینى

موضوعادبیات تالیف, بی نا, چاپ سنگی, کتاب, ملاعبدالمطلب قزوینى, منظومه داستانی, منظومه دینی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سیاه و سفید)

نوع چاپ

چاپ سنگى

متن کامل