داستان راستان

عنوانداستان راستان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠٦٣ک
پدیدآورندگانمطهرى, مرتضى
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٩-١٣٥٨

ناشرشركت انتشار
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه۲ ج
اندازه٥/١٦*۱۱س.م
پدیدآورندگان

مرتضى مطهرى

موضوعادبیات تالیف, بازنویسی, داستان اخلاقی, داستان دینی, داستان فارسی, شرکت انتشار, کتاب, مجموعه ها, مرتضى مطهرى
گروه سنی(د، ه)
بهاء

هر جلد ۳۵ ریال

عنوان کوتاهشرکت انتشار؛ ٤
نوبت چاپچاپ اوّل ج ١: ۱۳۳۹، چاپ اول ج ٢: ١٣٤٣، چاپ پانزدهم: ١٣٥١
متن کامل

مجموعه ی ۱۲۵ داستان، شامل: رسول اکرم و دو حلقه جمعیت؛ مردى که کمک مى‏خواست؛ خواهش دعا؛ و....Sports Shoes | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth