داستان بیژن و شیر

عنوانداستان بیژن و شیر
گونهکتاب
شماره دسترسی٣٦٠٣ک
پدیدآورندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٨٨٩-١٩٧٤

پدیدآورندگان همکاروالی زاده, اسماعیل, حلاج,
عنوان فرعیيا حکايتى از مهربانى و نيروى حقشناسى که هميشه بياد خواهد ماند
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: بیژن و شیر عنوان نیم صفحه: بیژن و شیر یا حكایتی از مهربانی و نیروی حقشناسی كه همیشه بیاد خواهد ماند عنوان اصلی: [Andy and the Lion: A Tale of Kindness Remembered or the Power of Gratitude]

ناشرکتاب كیهان‌
مکان انتشار[تهران‌]
سال انتشار۱۳۳۹
تعداد صفحه[٣٤]ص
اندازه۱۷*۲۴س.م.
پدیدآورندگان

مترجم عباس یمینی شریف، اسماعیل والی زاده؛ نقاشی از حلاج

موضوعادبیات ترجمه, اسماعیل والی زاده, حلاج, داستان انگلیسی, داستان جانوری, کتاب
گروه سنی(الف، ب)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

عنوان کوتاهكتاب‌ تمرین‌؛ ۳
متن کامل

روزی بیژن به کتابخانه مى رود و چون علاقه ی زیادی به شیر دارد، کتابی درباره ى شیرها امانت مى گیرد. پدر بزرگش همان شب داستان هایی از شیرهای افریقا برای او تعریف مى کند. بیژن در خواب مى بیند که در آفریقا مشغول شکار شیر است‌. وقتی صبح به دبستان می رود در پشت تخته سنگ بزرگی به شیری برخورد می‌کند که خاری به پایش رفته است. خار را بیرون مى کشد و شیر با او دوست مى شود. چند روز بعد در معرکه یى‌، چند حیوان برای تماشای مردم به شهر آورده اند بیژن نیز به تماشا ایستاده است که ناگهان از داخل قفس شیری بیرون مى آید و به طرف مردم حمله مى کند اما با دیدن بیژن آرام مى شود. بیژن هم شیر را از دست مردم ‌خشمگین نجات مى دهد و شهردار نشان شجاعت به سینه بیژن مى زند.