داستانهای کهن : ملای مکتب دار

عنوانداستانهای کهن : ملای مکتب دار
گونهمقاله
نویسندگانمهتدی (صبحی), فضل الله
تاریخ تولد - وفات

-١٣٤١

ناشرکیهان بچه ها
سال تولد۱۳۴۱
تاریخ نشر

یکشنبه ١٤ مرداد ١٣٤١

شماره

س ٦ ش ٢٨٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٨-٢٩
وضعیت رنگ

مصور (بخشی رنگی)

موضوعادبیات عامیانه, کیهان بچه ها, مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

ملای مکتب داری که راستگو و درستکار نبود، در مکتب خانه ای به بچه ها درس می داد. شاگردان او که در خانه از پدر و مادرشان راستی و درستی را آموخته بودند، تصمیم گرفتند در فرصتی مناسب به ملا درسی بدهند. روزی ملا از دو نفر از شاگردانش خواست تا سینی ای را که در آن مرغ بریان و شیشه ای شربت بود به خانه اش ببرند ولی سفارش کرد که دستمال از روی مرغ کنار نرود، چون مرغ می پرد و شیشه شربت هم خورده نشود که زهرآلود است. دو شاگرد هم در راه مرغ بریان و شربت را خوردند. وقتی ملا از آن ها پرسید که غذا را چه کردند، آن ها پاسخ دادند که مرغ پرید و ما از ناراحتی زهر را خوردیم. ملا از این کار بچه ها درس گرفت و پس از آن راستگو و درست کردار شد.Best Nike Sneakers | Nike Shoes, Clothing & Accessories