داستانهای کهن : سیزده بدر

عنوانداستانهای کهن : سیزده بدر
گونهمقاله
نویسندگانمهتدی (صبحی), فضل الله
تاریخ تولد - وفات

-١٣٤١

ناشرکیهان بچه ها
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

پنجشنبه ١٥ فروردین ١٣٣٦

شماره

س ١ ش ١٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥-٦
وضعیت رنگ

مصور (بخشی رنگی)

موضوعکیهان بچه ها, مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

شرح مراسم روز سیزده بدرbest Running shoes | Sneakers