خ‍ی‍ر و ش‍ر

عنوانخ‍ی‍ر و ش‍ر
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٢١ک
پدیدآورندگاننظامی, الیاس بن یوسف
تاریخ تولد - وفات

نظامى، الیاس بن یوسف

پدیدآورندگان همکارمهد‌ی ‌‌آذریزد‌ی‌,
عنوان فرعیی‍ک‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌از ‌ه‍ف‍ت‌ گ‍ن‍ب‍د "ن‍ظ‍ام‍‍ی‌ گ‍ن‍ج‍و‌ی‌"
ناشر‌اش‍رف‍‍ی‌
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه۵۵ص‌
اندازه۲۱*۱/۱۴س.م
پدیدآورندگان

[الیاس بن یوسف نظامی]؛ بازنویسی‌ م‍‍ه‍د‌ی ‌‌آذری‍زد‌ی‌

موضوعادبیات تالیف, اشرفی, الیاس بن یوسف نظامی, بازنویسی, حکایت, حكایت, کتاب, مجموعه ها, م‍‍ه‍د‌ی ‌‌آذری‍زد‌ی‌
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد)

بهاء

۲۰ ریال

عنوان کوتاهقصه های تازه از کتابهای کهن برای کودکان؛ ۱
نوبت چاپچ‍‍اپ‌ ‌اول‌: ۱۳۴۴، چ‍‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۴۷، چ‍‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۵۰
متن کامل

شر از وقتى بچه بود کینه ی خیر را به دل مى گیرد. روزی به تصادف آن دو همسفر مى شوند. شر چشمان خیر را کور و او را در بیابان رها مى کند. اما به خواست خدا خیر به چادرنشینان کرد بر می خورد. آن ها او را درمان مى کنند و خیر با دختری کرد ازدواج مى کند. خیر با درمان چشمان دختر سلطان و وزیر با همان دارو، به کاخ سلطان راه مى یابد و روزی کسی را به دنبال شر مى فرستد. شر نخست کار خود را انکار مى کند ولی سرانجام زبان به اعتراف مى گشاید. خیر او را مى بخشد تا به راه خود برود، اما یکی از کردها به دنبال او مى رود و شر را به سزای کارهایش مى رساند.jordan Sneakers | Nike News