خیال آورنده ترس است - ترس برادر مرگ است

عنوانخیال آورنده ترس است - ترس برادر مرگ است
گونهمقاله
نویسندگانمنگنه, نورالهدی
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۲-

ناشرجمعیت نسوان وطنخواه ایران
سال تولد۱۳۰۳
تاریخ نشر

جوزا ۱۳۰۳

شماره

س۱ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۰-۴۱
موضوعافسانه ها, جمعیت نسوان وطنخواه ایران, روانشناسی کودک, مقاله, نورالهدی منگنه
متن کامل

تأثیر منفی روایت افسانه های وحشتناک با شخصیت ها ی دیو، هیولا و غول که توسط مادرها، مربیان ودایه ها برای کودکانی که هنوز مرز خیال و واقعیت را درک نمی کنند. همراه با شرح مثالی از ترس بی دلیل یک پسربچه و مرگ او.