خواهر حسود

عنوانخواهر حسود
گونهمقاله
نویسندگانشاهرخی, نصرالله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۲۵

شماره

دوره۵ ش۱۰ (۱۸۶)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم نصرالله شاهرخی

موضوعافسانه جادویی, ترقی, مقاله, نصرالله شاهرخی
متن کامل

ارسلان تنها پسر پادشاه است . دو دختر وزیر به ارسلان دل بسته اند . خواهر بزرگ که به رابطه ی خواهر کوچک و ارسلان حسادت می کند، از دوست جادوگر خود کمک می گیرد و به آزار خواهر می پردازد. جادوگر، خواهر کوچک را در کوهی زندانی می کند. اما پسر پادشاه جادوگر را می کشد و خواهر کوچک را به قصر بازمی گرداند.Sport media | Nike Shoes, Sneakers & Accessories