خرگوش کوچولوى من

عنوانخرگوش کوچولوى من
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٧٠ک
پدیدآورندگاناسكارى,
پدیدآورندگان همکارويلكين,, قزوینی, نادره
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١٦] ص
اندازه٥/١٤*٥/٢٠س.م
پدیدآورندگان

نویسنده اسكارى؛ نقاشی از ويلكين؛ ترجمه نادره قزوينى

موضوعادبیات ترجمه, اسكارى, پدیده, داستان علمی - آموزشى, کتاب, نادره قزوينى, ويلكين
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی(رنگى)

عنوان کوتاهداستان های مصور و رنگی برای نو نهالان؛ ۳۶
متن کامل

پسر کوچولو از خرگوشش در قفس نگه دارى مى کند. بعضى وقت ها خرگوش را از قفس بیرون مى آورد و به او شبدر و هویج مى دهد. خرگوش از گربه و صداى بلند خروس مى ترسد ولى از جوجه ها خوشش مى آید.spy offers | Nike Running