خبر: موفقیت کتاب گل اومد بهار اومد و کتاب های برگزیده کودکان و نوجوانان (در سال ۴۸)

عنوانخبر: موفقیت کتاب گل اومد بهار اومد و کتاب های برگزیده کودکان و نوجوانان (در سال ۴۸)
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

۳۰ تیر ۱۳۴۹

شماره

دوره سوم ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۹]
موضوعآدم یا روباه (کتاب), افسانه سیمرغ (کتاب), بنگاه ترجمه و نشر کتاب (ناشر), جم جمک برگ خزون (کتاب), دوامی ، پروین, زرین کلک، نورالدین, شورای کتاب کودک, صنعتی، مهدخت, کارآگاهان (کتاب), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), کلانتری، پرویز, کیا، زهرا (خانلری), گل اومد بهار اومد (کتاب), مقاله, نیستانی ، منوچهر, نیل (ناشر), یک جای پا ، دو جای پا (کتاب)
متن کامل

معرفی کتاب های برگزیده ی شورای کتاب کودک به عنوان بهترین کتاب های سال برای سنین مختلف. کتاب های برگزیده عبارت بودند از: «گل اومد بهار اومد»، «یک جای پا، دو جای پا»، «افسانه سیمرغ»، «آدم یا روباه»، «کارآگاهان»، «جم جمک برگ خزون».Sport media | Nike Shoes