خبرها و پیشرفتها : چند خبر از چند سازمان وزارت آموزش و پرورش : مهر ماه ۱۳۴۹

عنوانخبرها و پیشرفتها : چند خبر از چند سازمان وزارت آموزش و پرورش : مهر ماه ۱۳۴۹
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۴ن ا
نویسندگانپارلماني, دفتر معاون
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

آبان ۱۳۴۹

شماره

دوره ۴۰ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۱-۶۴
پدیدآورندگان

تهيه كننده : دفتر معاونت پارلماني

موضوعآموزش ابتدائی, آموزش دوره راهنمایی, آموزش فنی و حرفه ای, آموزش متوسطه, آموزش و پرورش کودکان استثنایی, انتشارات آموزشی, تربیت معلم, دفتر معاونت پارلماني, کتاب درسی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

خبرهای گوناگونی درباره ی آموزش ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه، آموزش کودکان استثنایی و فنی حرفه ای، سپاه دانش، تربیت معلم، انتشارات آموزشی، طرح های آموزشی، تربیت بدنی، امور تربیتی، کتاب های درسی، برنامه ها و دیگر مسائل مطرح در حوزه ی آموزش و پرورش. در پایان نیز آماری از رشد کمی آموزشگاه ها و معلمان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش ارائه کرده است.Running sports | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth